Kære tandlæge
 
Jeg har fået fjernet en visdomstand i højre undermund sidste år. Operativ fjernelse af tanden har medført læsion i tungens højreside samt tandkødet. Skaden blev konstateret af overlægen på Rigshospitalet. Som følge heraf blev jeg indlagt og opereret sidste år. På trods af vellykket operation vil jeg resten af mit liv have sovende fornemmelse i tungens højreside samt tandkødet. Min bekymring går ud på spytproduktionen, hvis emzymer bl.a.. beskytter tænderne mod hullerne.
- Er spytfunktionen ved nerveskade reduceret?
- Er jeg disponeret for flere huller, idet spytproduktionen er reduceret?
- Hvilke sundhedsmæssige ubehageligheder/konsekvenser kan en person med nerveskade ellers forvente i tidens løb?
 
På forhånd tak
Med venlig hilsen
Den urolige      

Kære Urolige.


Tak for dit spørgsmål.

Helt konkret går spørgsmålet på nervus alveolaris inferior, som er en gren af nervus mandibularis. Den løber inde i en knoglekanal og forsyner undermundens tænder hen til midtlinjen med sensitive fibre lige som den forsyner den inderste del af tandkødet. Nerven træder ud af underkæben  omkring fjerde underkæbetand og forsyner huden over hagen og underlæben til midtlinjen. Her fletter den sig sammen med den symmetriske nerve fra modsatte side.
Lige før nervus alveolaris træder ind i kanalen ligger den meget tæt på nervus lingualis, som forsyner forreste 2/3  af tungen med sensitive tråde.
Ingen af disse nerver har på et operationssted svarende til visdomstanden noget større eller væsentligt indhold af nervetråde til spytkirtlerne.

Jeg kan derfor berolige dig med at der ikke ved denne type nerveskade er sket eller vil ske en nedsat spytsekretion. Du er dermed ikke udsat for større cariestilbøjelighed end før den uheldige hændelse.

I enkelte men få tilfælde kan der forekomme en reetablering af nerveforbindelserne.
 
Det er rigtigt, at personer med nedsat spytmængder, eksempelvis  mennesker der har Sjögrens syndrom eller får visse antidepressiv mediciner, har større tilbøjelighed til caries.

Til dit sidste spørgsmål kan jeg kun sige, at der ikke kan forventes sundhedsmæssige eller skadelige forstyrrelser andre end dem, du allerede har oplevet.
Mange kan vel også vænne sig til tingenes tilstand og dermed leve (godt) med dem.

Med venlig hilsen
Axel
www.spoergtandlaegen.dk