Hvad er en udvidet parodontalbehandling ?

Kære Erling.

Man skelner mellem:

1) Tandrensning.

Denne omfatter fjernelse af alle hårde og evntuelt bløde belægninger på tændernes kroner og i de normale tandkødslommer, (pocher under 3mm dybe). Endvidere foretages korrektion af fyldninger i nødvendigt omfang.

2) Almindelig parodontalbehandling.

Denne foretages  når der ved undersøgelsen konstateres fæstetab med unormalt fordybede tandkødslommer ved tre tænder eller derover.
Behandlingen omfatter almen forebyggende behandling, udvidet tandrensning ( fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på kliniske kroner, restaureringer og tandrødder i unormale tandkødslommer mindre end 5 mm, samt afglatning af rodoverflader og afpudsning).

3) Udvidet parodontalbehandling.

Denne foretages når der ved undersøgelsen konstateres en behandlingskrævende parodontallidelse med fæstetab og unormalt fordybede tandkødslommer på 5 mm eller derover.
Behandlingen omfatter parodontalundersøgelse, udvidet tandrensning (se under pkt. 2) plus tandrodsrensninger hvor tandkødslommerne (pocherne) er 5 mm eller derover, samt registreringer, udredning af årsagssammenhænge, instruktion i hjemmetandpleje og patientvejledning i særdeleshed.

Håber det kan besvare dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Axel
www.spoergtandlaegen.dk