Hej
Kan dårlig tandstilling og muskelspændinger give tinnitus ?
Venlig hilsen
Pia

 

Kære Pia,
Næ, vel kan det ej.
 
Det var det korte svar – her kommer lidt uddybning:
 
Tinnitus er lydfænomener, der kun høres af patienten selv. Vi har alle sammen tinnitus: hvis man sidder i et helt lyddødt rum, hører alle en svag susen, det er således normalt med en lille smule tinnitus. Men nogle mennesker får desværre tinnitus i så udtalt grad, at det er generende, evt. i en sådan grad at de ikke kan koncentrere sig eller ligger vågen om natten – og i så fald kan der være en sammenhæng den anden vej: Tinnitus kan indirekte medføre muskelspændinger.
 
Det, vi i daglig tale kalder tinnitus (altså ikke den smule, man normalt har), skyldes ødelæggelse af nogle af hårcellerne i sneglen i det indre øre. Blandt årsagerne hertil er nedsat blodforsyning til det indre øre (fx. forårsaget af åreforkalkning) eller støjskader. Fra 40-50 års alderen starter en fremadskridende aldersbetinget hørenedsættelse hos os alle sammen (presbyacusis), og også den kan være ledsaget af tinnitus. Tinnitus er næsten altid ledsaget af en hørenedsættelse.
 
Der har været funderet en del på, om kæbeledsproblemer, muskelspændinger og tinnitus kunne have en sammenhæng, og i begyndelsen af forrige århundrede blev det hårdnakket hævdet af amerikaneren Costen (Costen’s syndrom, blev det vist kaldt). Opfattelsen var stort set forladt i en menneskealder, men på det seneste har enkelte tandlæger igen luftet tanken om en sammenhæng. Så der er altså andre opfattelser end den, jeg her giver udtryk for.
 
Imidlertid er det ikke muligt at se nogen fornuftig grund til en årsagssammenhæng, og man skal huske på at muskelspændinger og tinnitus er ganske almindeligt forekommende hver for sig. Dårlig tandstilling eller ej: ganske mange mennesker skærer tænder om natten, og det kan give spændinger i tyggemusklerne – uanset om man har tinnitus eller ej.
 
Hvis man ser på antallet af rugende storkepar i Danmark siden 2. verdenskrig vil man efter sigende se at tallet er dalende. I samme periode er fødselstallet ligeledes dalende – men det er jo ikke bevis for, at der er en direkte sammenhæng, vel?
 
Med venlig hilsen
      Henning

www.spoergtandlaegen.dk