Hej Axel

 

Jeg har gennem de sidste mange år regelmæssigt passet mine tandeftersyn hver 6 – 8 mdr. Der har gennem mange år været konstateret parodontose. 2 tænder med 6 mm dybe lommer + nogle med mindre lommer, lommernes antal + dybde har ikke udviklet sig gennem de sidste 3 – 4 år. I samme tidsrum har mit tandlægebesøg altid bestået af: et eftersyn, en udvidet tandrensning a samt 1 - 2 tandrodsrensninger.

 

Jeg har nu fået regningen fra mit sidste ”eftersyn” og kan konstatere at der udover alm. eftersyn også er foretaget en Almindelig parodontalbehandling samt 8 tandrodsrensninger.

Ved besøget oplyste tandlægen mig om at jeg stadig har 2 tænder med 6 mm lommer samt en tand med 5 mm lomme.

 

Jeg har følgende spørgsmål:

 

1)      Er det ikke ”kassetænkning” at foretage parodontalbehandling, når parondontosen ikke har udviklet sig (antal tænder og lommedybden har ikke ændret sig gennem mange år)?

 

2)      Er tandrodsrensningen ikke inkluderet i en Almindelig parodontalbehandling?

 

3)      Hvad er kriteriet for at foretage tandrodsrensning (skal lommerne være > 5 mm)?

 

4)      Er det sandsynligt at behovet for tandrodsrensninger er steget fra 1 ved forrige besøg (og tidligere besøg) til 8 ved et sidste besøg?

 

5)      Kan tandlægen indkalde til eftersyn og derefter uden kundens accept ad libitum udføre tandrodsrensninger og andet arbejde?

 

 

På forhånd tak for dine svar.

Morten Jørgensen

 

Hej Morten.


Der er en ting, der undrer mig: hvorfor spørger du (og mange andre) ikke din egen tandlæge. Han/hun får honorar for sit arbejde.
Spørg Tandlægen er gratis og uden økonomiske interesser.


1) Når parodontosen ikke har ændret sig, er det måske fordi, du får en ordentlig behandling!?

2) Tandrodsrensning er ikke inkluderet i alm parodontalbehandling. Alm.parodontalbehandling foretages, når der ses fæstetab (over 3 mm)

     ved 3 tænder eller derover.


3) Begrundelsen for at foretage tandrodsrensning er pocher større end 5 mm.


4) Det er ikke uafviseligt - spørg egen tandlæge.


5) Behandlingen hviler på et tillidsforhold, eller skulle helst gøre det.
    Tandlægen har pligt til at orientere om behandlinger, der vil overstige 2000,-kr


Med venlig hilsen
Axel Tulinius
Tandlæge, MPH
www.spoergtandlaegen.dk