Kære Tandlæge Axel,
 
Kender du noget til hvad tænder har godt af at få mht mineraler - så som calcium, magnesium, zinc, mangan m.m
Kender du til hvor man kan læse mere om det.
Hvad har tænder brug for, hvad sker der hvis de får for lidt osv.
Man siger at man skal drikke mælk, men hvad hvis man er allergisk overfor mælk eller ikke kan lide det, og istedet vil give kosttilskud.
Jeg er taknemmelig for ethvert svar,
mange tak,
Irene
 
Kære Irene.


Tak for dit spørgsmål.

I perioden for tanddannelsen, der begynder ret tidligt i fostertilværelsen og for de fleste tænder slutter omkring puberteten (visdomstænderne noget senere) er de afgørende faktorer kalk, fosfor, magnesium, jern og fluor.
Tandemaljen der er legemets hårdeste væv dannes af ameloblaster som forsvinder når tanden er færdigdannet. 98% af vævet består af  calciumhydroxylapatit. Fluorens gavnlige virkning mod caries forklares ved at fluoren indbygges i krystalgitteret, som derved styrkes.
Tandbenet der udgør størstedelen af roden og det indre af tandkronen, dannes af odontoblaster, som i modsætning til ameloblasterne persisterer gennem hele livet. Tandbenet eller dentinet er af  struktur som knoglevæv, blot lidt hårdere. Dentinen er følsom pga. dentinkanalerne, der er dannet ved odontoblasternes udløbere, som forgrener sig i tandens nerve (pulpa).
Dentin kan til en vis grad gendannes som såkaldt secundærdentin, hvorfor der her til stadighed er behov for mineraltilførsel. Derimod kan der ikke gendannes ødelagt emalje.
Det er selvsagt nødvendigt at ovennævnte stoffer er til stede under tandens udvikling. Fluoren skal derimod tilføres gennem hele livet, hvis den carieshæmmende effekt skal bibeholdes.
Af vitaminer er D-vitaminet nok det vigtigste i denne sammenhæng.
Tanddannelsen er sårbar overfor ikke blot manglende mineraler eller vitaminer, men også overfor forskellig medicin samt flere sygdomme. Det kan ses som misdannelser af krone eller rod, misfarvninger, uklar emalje og dårlig vedhæftning mellem emalje og dentin.

Mht. mælkespørgsmålet er det klassiske svar vel mager ost eller kalktabletter, men også grønsager er rige på mineraler.
Havregrød  af gryn og vand har stort indhold af  kalk, fosfor og B-vitamin.
Du kan finde rigtig meget på www.google.com. Se under tænder & mineraler og teeth & minerals.

Med venlig hilsen

Axel
www.spoergtandlaegen.dk