Jeg har netop vaeret til tandlaegen med min soen idag og jeg fik mig noget af et chok! Vi bor i USA saa det var hos en amerikansk tandlaege og de griber tingene noget anderledes an end jeg er vant til fra Danmark. Derfor haaber jeg nu at jeg via denne web-side kan faa hjaelpe til at skabe klarhed over er par spoergsmaal som jeg har.
 
Min soen er 6 aar og han har faaet alle sine seksaarstaender. Tandplejeren foreslog at de nye kindtaender blev belagt med Sealant, som jeg siden har laest er en tynd plastic coating som laegges paa kindtaender for at det skal danne en tynd haard skal som skal forhindre mad og bakterier i at komme ned i de tynde revner og udvikle huller. Brochuren og tandplejeren haevde at man ikke kommer dybt nok med en tandboerste. Behandlingen sker ved at plastikken bliver penslet paa og derefter gjort haardt vha lys. Brochuren som jeg fik udleveret siger ikke noget om evt ulemper/bivirkninger/risici kender du til nogle? Og hvad er i det hele taget en dansk tandlaeges holdning til den form for behandling?
 
Tandplejeren spurgte mig ligeledes om han spiser vitaminpiller med flour, hvilket jeg svarede afkraeftende paa. Jeg synes tidligere jeg har hoert at det ikke skulle vaere saa sundt at spise flour er det rigtig eller tager jeg fejl? Tandplejeren haevde at ved at spise flour styrker man de nye blivende taender allerede inden de komme op, mens flour skylninger kun beskytter de nuvaerende taender! Jeg bad om noget materiale, men det havde de ikke. Tandplejeren oplyste at tabelletterne til boern har en flour procent paa 0,5%. Er der bivirkninger ved at give boern flour paa den maade? Jeg har altid hoert at man skal soerge for at boernene ikke sluger tandpasta, naar de boerster taender og jeg troede at det var pga flour.
 
Hun opdagede et hul i en af kindtaenderne (ikke seksaars taenderne) og hun tog derefter roengent billeder af hans taender og fandt 7 andre huller mellem hans taender!!! Jeg var dybtchokeret. Vi boerste taender baade morgen og aften og vi har altid brugt Colgates tandpasta - foerst den for boern med mintsmag og efter vi er flyttet til USA for godt 1 aar siden, hvor den ikke findes, men der kun findes tandpasta med kirsebaer eller tyggegummi smag, har vi brugt alm. Colgate for voksne. Jeg har altid kigget efter flour indholdet, da jeg tidligere har hoert fra skoletandlaegen at ikke alle boernetandpasta indeholder nok flour. Den amerikanske tandlaege sagde at det ikke var saa meget tandboerstning og tandtraad der modvirkede caries, men mere hvad man har faaet med fra Mor og Far samt indholdet af sukker i ens mad. Jeg gik ud af doeren med recept paa flourtabelletter og var klar til at belaegge seksaarstaenderne med Sealant, for jeg vil goere alt hvad jeg kan for at han ikke i fremtiden ska faa problemer med hans taender, men saa meldte en, synes jeg, sund skepsis sig og derfor denne henvendelse.
 
Min soen tog det hele meget flot, men han ved jo heller ikke hvad det vil sige at faa lavet hullerne! Jeg er bange for at han skal udvikle tandlaegeskraek, naar alle de huller skal laves. Hvordan er det bedst at bedoeve et barn der skal have lave saa mange huller? Hvilken slags fyldning er bedst at bruge til boern i deres maelketaender? Laver man i Danmark altid huller i maelketaender? Vil det vaere bedre at opsoege en boernetandlaege fremfor vores familietandlaege - jeg ved de kan tilbyde andre former for bedoevelse.
 
Som det sikkert fremgaar af min mail er jeg i syv sind og jeg glaeder mig derfor meget til at faa en tilbagemeldning.
 
Paa forhaand tak!
 
Med venlig hilsen
Helen Nielsen


Kære Helen.

Hvad angår behandlingen med en sealant, vi kalder det fissurforsegling, er det en vældig god og anerkendt behandling, som da også er indeholdt i honoraroverenskomsten mellem kommunerne og den danske tandlægeforening. Det kan jeg helt klart anbefale og anvender det meget i min egen praksis.
Der er ikke nogen bivirkninger herved.

Det er nok den almindelige opfattelse af Fluors virkningsmekanisme, at det er den lokale påvirkning af emaljen, der har mest effekt. Tilbagegangen i forekomsten af caries på verdensplan tilskrives i dag den omfattende brug af fluoridholdig tandpasta.

Fluorette tyggegummi er en god løsning. Også periodisk pensling med en 2% Fluorlak kan benyttes. Du kan med fordel gå ind på følgende link i Lægemiddelkataloget www.lmk.dk.

Mht bedøvelse er lattergas evt. kombineret eller solitært med lokalbedøvelse i form af injektion en fin mulighed. Til meget angste børn kan med fordel bruges premedicinering og så ellers tage det stille og roligt med pauser og ikke for lange behandlingstider ad gangen.

I Danmark anvendes udelukkende plast eller glasionomer til mælketænder i følge en nyligt vedtagen lov om fyldningsterapi i mælketandsættet.

Jeg synes det er helt fint at bruge Jeres familietandlæge, som I er trygge ved at komme hos.

Med venlig hilsen
Axel
www.spoergtandlaegen.dk