Til Spørg Tandlægen,
 
vores søn på 8 år har problemer med meget store blivende tænder i forhold til en forholdvis lille kæbe. Konkret er problemet den kommende blivende tand foran 6 års tanden i overmunden. Bøjletandlægen anbefaler at vi enten skubber til nogle af kindtænderne (med en bøjle), så der bliver plads til den kommende blivende tand. Det vil i så fald være en plads, der skal holdes åben de næste 2-3 år. Alternativt kan man fjerne den blivende tand, når den kommer i 10-12 års alderen, altså en udtrækning.
 
Ved bøjle skal vi igennem et langvarigt forløb, der kan være besværligt, men med minimale smerter. Ved udtrækning kan vi udskyde problemet, men til gengæld får han en ubehagelig oplevelse om et par år. Kan du give os flere argumenter for eller i mod bøjle eller udtrækning? Er bøjlen fx en varig løsning, eller vil det skabe problemer senere hen at gennemtvinge plads til den blivende tand? Skal vi så alligevel ud i en udtrækning?
 
Mange hilsener
Lene

Hej Lene.

Jeg vil bestemt ikke påbegynde en tandregulering med bøjle på en 8 årig.
Som du siger, er der tale om et langvarigt forløb, som jeg er sikker på er langt mere traumatiserende end -  med de gode bedøvelser vi har i dag - at fjerne tanden, når tiden er inde.
Det kan gøres aldeles smertefrit og bliver ikke en ubehagelig oplevelse.
Så jeg vil foreslå, hvis det var mit barn, at udskyde behandlingen under alle omstændigheder.

Med venig hilsen

Axel Tulinius
Tandlæge, MPH
www.spoergtandlaegen.dk