Kaere Axel,

Jeg har allerede set nogle af dine svar omkring nerveskade efter en
operation. Jeg vil gerne hoere, om jeg i din vurdering falder under denne
kategori, og om vejen frem herfra.

Jeg er en 26 aarig kvinde, der fik begge visdomstaender i venstre side
fjernet i sidste uge (23.02.06), hvoraf den nederste blev opereret ud.
Under forloebet var der problemer med at faa mig bedoevet i overmunden
(det har jeg aldrig oplevet foer), hvorfor jeg fik 4 ekstra gange
sproejter der. Allerede samme dag, da bedoevelsen ellers fortog sig, var
der et omraade omkring min mund, der ikke 'vaagnede op'. Jeg ringede til
tandlaegen den efterfoelgende morgen for at sikre mig, at der ikke var
noget galt, og han sagde, at det nok bare var fordi, han havde hevet og
revet i det hele og naevnte noget om nerven; han sagde, at den havde
ligget lagt fra nerven, saa det var ikke det (men uddybede ellers ikke,
hvad et saadant problem ville indebaere). Da jeg saa igaar var ved at gaa
ud af mit gode skind over det her, kiggede jeg paa nettet. Selvfoelgelig
skal man ikke selv-diagnosticere, men alligevel saa er beskrivelsen af
nerveskade efter en operation noejagtig de symptomer, jeg har nu: venstre
halvdel af min underlaebe og omraadet derunder ned til hagebenet og langs
hagen til et punkt, hvor man kan 'tegne' en diagonal linie op til
mundvigen, er foelelsesloest og de taender, der er bagved dette omraade er
ogsaa foelelsesloese. Der har ikke vaere nogen bedring siden torsdag.
Synes du, dette lyder som nerveskade? Og i saa fald, er der stadig en
chance for, at det gaar i sig selv?

Jeg skal til tandlaegen igen i overmorgen og have fjernet stingene og vil
gerne vaere saa forberedt som muligt, baade saa jeg kan stille de rette
spoergsmaal samt vaere kritisk overfor eventuelle forsoeg paa at
'pacificere' mig. Jeg er klar over, at der findes langt vaerre handicaps,
men jeg synes godt nok det her er utroligt generende.

Jeg vil saette stor pris paa din vurdering.

Mange venlige hilsener, og paa forhaand tak,

Lene

Kære Lene.

Der kan godt gå et stykke tid efter operationen inden følelsen normaliseres, især hvis nerven har været ude for en lettere beskadigelse.
Det kan tiden kun vise.
Læs i øvrigt linket lige under dette. Det kan måske give dig lidt mere information.

Med venlig hilsen
Axel
www.spoergtandlaegen.dk