vores barnebarn er 18 mdr. og har ikke fået tænder i undermunden. Der er 2 fortænder og 2 af de bagerste kindtænder i overmunden. Barnet er kvik og alderssvarende, men har meget ofte høj feber, uden forudgående tegn for forkølelse mm. (ca. hver 3. - 4. uge). Er det almindeligt, at tænderne kommer så sent?!

Der er meget få undersøgelser mhp. frembrudstider for mælketænder.
De undersøgelser, jeg kender til siger, at variationerne i frembrud er størst omkring 1 1/2 års alderen.
Normalt er det fortænderne i undermunderne der først melder sin ankomst.

Det lyder lidt sent, men der er jo kun et at gøre, nemlig at afvente naturens udvikling før man begynder at sætte diagnoser på.

Med hensyn til feber er det gængs opfattelse, at det ikke har med tandskifte at gøre.

Med venlig hilsen
Axel Tulinius
Tandlæge, MPH