Hej Tandlæge.

Flot hjemmeside og meget fine svar!

Du skriver i som svar på følgende spørgsmål:
"Hvad er en udvidet parodontalbehandling ?"

bla.
"Man skelner mellem:
1) Tandrensning. Denne omfatter fjernelse af alle hårde og evntuelt bløde belægninger på tændernes kroner og i de normale tandkødslommer, (pocher under 3mm dybe). Endvidere foretages korrektion af fyldninger i nødvendigt omfang.
2) Almindelig parodontalbehandling.Denne foretages når der ved undersøgelsen konstateres fæstetab med unormalt fordybede tandkødslommer ved tre tænder eller derover. Behandlingen omfatter almen forebyggende behandling, udvidet tandrensning ( fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på kliniske kroner, restaureringer og tandrødder i unormale tandkødslommer mindre end 5 mm, samt afglatning af rodoverflader og afpudsning)."

Kan du sige noget om tidsforskellen mellem en tandresning og en parodontalbehandling - samt om begge behandlinger kan udføres af en klinikassistent?


<>Kind regards / Med venlig hilsen
HJ

Tiden, der medgår til en almindelig parodontalbehandling er afhængig af antal tænder med pocher (lommer) større end 3 mm men mindre end 5 mm, hvorefter det hedder en udvidet parodontalbehandling.
En alm.parodontalbehandling vil i sagens natur være mere tidskrævende end en tandrensning. Men et eksakt forholdsantal mellem disse ydelser vil være individuelt og afhængig af ekspertise.

Det er umuligt at give et nøjagtigt bud - men i hvert fald anvendes den dobbelte tid på en alm.parodontalbehandling.
Alle ydelser kan udføres af klinikassistenter - under tandlægens ansvar vel at mærke.

Med venlig hilsen
Axel Tulinius
Tandlæge, MPH