Lovændring om børnetandpleje.

Fra 1. januar 2004 kommer der nye regler om børnetandpleje.

Børn over 16 år har tidligere frit kunnet fravælge den offentlige gratis børnetandpleje og i stedet søge privat praktiserende tandlæge, ligeledes kommunalt betalt.

De nye regler går ud på, at forældre til børn under 16 år også får mulighed for fravalg af børnetandplejen og i stedet vælge en privat praktiserende tandlæge.

Hvis forældre til børn under 16 gør brug af tilbudet dækker kommunen 65% af udgiften, medens der bliver en egenbetaling på 35%.

Sygeforsikringen Danmark vil i november vurdere om der bliver tale om et eventuelt tilskud.


Ingen amalgam i mælketænder.

Fra midten af juli 2003 er det ikke længere tilladt at anvende amalgam i mælketænder.

Der vil altså fremtidigt blive lagt plastfyldninger i børnenes mælketænder. ----- Men i børnenes blivende kindtænder, fra hjørnetanden og bagud, må der ikke bruges plast, såfremt der er påbidning af fladen!!!

Her bliver der vist et stort forklarelsesproblem over for både børnene og deres forældre.

Kommunernes Landsforening og Dansk Tandlægeforening som forhandlingspartnere bør snarest tage dette op til vurdering!!

Axel
www.spoergtandlaegen.dk