Kan det have sin rigtighed ”jeg får et tilbud om at få lavet mine tænder optimalt dvs broer kroner m. m. og få tandudtrækninger. Det vil koste ca 68.000 kr. jeg henvender mig til kommune om tilskud de henviser så til tandkonsulent som kommer med en løsning med adskillige tandudtrækninger og protese m.m. som de så vil give ca 20.000 kr til. Problemet er at kommnen siger take it or leave it .Er det rigtigt at jeg i denne situation ikke kan vælge den optimale løsning og så selv betale differencen. Jeg er førtidspensionist 0g 48 år.  

Hvis du selv kan finde 48000,- til tandarbejde, er du efter min mening ikke helt dårligt stillet.
Jeg synes, det er flot at kommunen vil betale dig 20000,- til en fornuftig løsning.
Det er kommunens skøn der afgør hvor meget den vil lukke op for kassen. I dit tilfælde altså 20000,-

Med venlig hilsen
Axel
www.spoergtandlaegen.dk