Efter indsættelse af implantatet venter man til det er vokset godt sammen med kæbeknoglen før kronen sættes på plads.
www.spoergtandlaegen.dk