Hej.

Jeg er ergoterapeut og arbejder med voksne udviklingshæmmede.
P.t. ser jeg på en kvinde med store oralmotoriske problemer.
Hun har tidligere fået fjernet spytkirtler, og plages nu af sejt ildelugtende spyt.
Hun savler stadig, da hun ikke kan lukke munden, og da hun meget sjældent synker spontant.

Kan spyttets konsistens være en følge af fjernelse af spytkirtler?
Hvad kan ellers være årsag til sejgt ildelugtende spyt, og hvad kan man gøre?

Ved du noget om erfaringer med Botoxbehandling til hæmning af spytsekretion?

Gitte


Kære Gitte,

Der er alt for få oplysninger til at jeg direkte kan kommentere den patient, du omtaler, så jeg må nok indskrænke mig til nogle almene betragtninger.

De almindeligste grunde til at fjerne en spytkirtel er stendannelse, kronisk betændelse eller en svulst. Langt de fleste svulster godartede, og de forekommer fortrinsvist i ørespytkirtlen, mens stendannelse og kronisk betændelse især forekommer i den kirtel, der sidder lige under underkæben: glandula submandibularis (den har vist ikke noget dansk navn). Fjernelse af blot én af disse kirtler vil ikke føre til mundtørhed.

Langt den hyppigste årsag til mundtørhed er alder, idet mængden af aktivt spytkirtelvæv aftager med alderen, og samtidigt bliver spyttet sejt. Desuden ses mundtørhed og sejt spyt som bivirkning til en del medicin. Spyt er ikke ildelugtende i sig selv – desværre må jeg sige at jeg har set (og fortsat ser) ældre hospitalsindlagte medborgere samt plejehjemsbeboere med en helt forfærdelig mundhygiejne, hvor proteser ikke ser ud til at være blevet rengjort i ugevis, og den slags omsorgssvigt kan selvsagt give dårlig lugt.

Bromhexin kan muligvis øge spytproduktionen lidt, og gøre spyttet ”tyndere” – fås som tabletter og som mikstur på apoteket (uden recept). Botox er et handelsnavn for pølseforgiftningsbakteriens toksin. Det virker ved at blokkere for parasympatiske nerveimpulser. Det har i nogen udstrækning fundet anvendelse ved spastiske tilstande. Jeg har ikke kendskab til at det har været anvendt på spytkirtler, og ud fra teoretiske betragtninger ville det nok medføre mindre spytproduktion og sejere spyt, og det sidste er vel ikke hensigtsmæssigt hos din patient?

Udviklingshæmmede personer savler sommetider. Man kan da nedsætte spytsekretionen operativt, fx. ved at fjerne glandula submandibularis på den ene side og overskære en nerve i mellemøret (chorda tympani) på den anden side, måske er det det, din patient har fået gjort?

På apoteket kan man finde en del midler til at lindre generne ved mundtørhed/sejt spyt, bl.a. en spray og nogle let spytstimmulerende sugetabletter: Profylin. Derimod har jeg ikke noget forslag til, hvordan man får patienten til at synke det spyt, der produceres, men man bør nok gøre en indsat for at få patienten til at drikke hyppigt.

Venlig hilsen

  Henning
www.spoergtandlaegen.dk