Hej
Jeg vil gerne vide hvor lang tid en plast i gennemsnit holder i en kindtand fx 6+ (124) og hvad med sølvamalgam?

Fra Tandlægeskolen i Århus har jeg fået oplyst følgende.
Ved gennemgang af de seneste artikler om holdbarhed findes varigheden for amalgam at være 12 -13 år og for plasts vedkommende 8 - 9 år.
Det bør dog nævnes, at der for plastundersøgelserne nødvendigvis er tale om ældre typer bindingssystemer (adhesiver) mellem tand og plast. Disse adhesiver er under fortsat udvikling, så på længere sigt må man påregne en længere levetid for plast alt andet lige.

Med venlig hilsen

Axel
www.spoergtandlaegen.dk