Følelsesløs efter indsættelse af implantat.

Jeg har for 2 dage siden fået indsat et 2. sidste kindtandsimplantat. Jeg fortsatte med at føle mig bedøvet i en firkant ca.4 gange 5cm's stort område.

Derfor fik jeg via mit arbejde og kollegers velvilje ( sygeplejerske ) taget et orhtopan billede, der viste at titanskruen trykkede på nerven.

Jeg blev selvfølgelig meget ked af  at dette var sket , trods min tandlæge havde et orthopanbillede som udgangspunkt.

Jeg kontaktede min tandlæge, han vurderede at trække skruen 1 mm tilbage og se tiden an.

Jeg er bare følelsesløs stadig og kan ikke mærke om jeg bider i et stk franskbrød eller min læbe.

Der føles til at være myrer under huden, men jeg kan selvfølgelig ikke klø fornemmelsen væk.

Fakta er skruen har trykket på nerven i 1.5døgn, jeg kan ikke mærke forandring her dagen efter at skruen er skruet tilbage, min tandlæge siger han ikke brugte at bore for det sidste stykke,men bare spændte skruen til .

Hvordan står jeg ? vil jeg være følelsesløs resten af min tid , jeg er 40 år og ellers vældig rask.

Lidt bitter eller meget ked af at det skulle ende sådan, jeg føler ikke jeg har gavn af en tand der nu , når jeg ikke kan føle om jeg tygger i noget.

Venlig hilsen Gitte Jørgensen
Kære Gitte.
 
Det du har oplevet er noget som alle implantatandlæger gør alt for at undgå. Ventetiden til det er sikkert om følelsen kommer helt eller delvist igen er forfærdelig for dig;
men det er helt sikkert også en belastning for tandlægen som vil gøre alt for at hjælpe dig.
Ved den operation du har været igennem skal der foretages en nøje planlægning netop for at undlade at skade hovednerven i underkæben, (du kender jo desværre følgerne). Der anvendes små røntgenfilm og helst også ortopanrøntgen som i dit tilfælde, så forudsætningerne er i orden. En skade kan opstå som følge af at der bores for dybt og nerven dermed ødelægges ( giver ofte en varig skade ) eller blodkoagel og knogle i bunden af en forsigtig udboring kan komprimere nerve og blodkar i Canalis Alveolaris Inferior. Ved let kompres forsvinder moderate symptomer ofte i løbet af et til to døgn uden at der røres ved implantatet. Ved kraftigt kompres og fuldstændig følelsesløshed i en del af underlæben udover et døgn skal trykket forsøges lettet snarest muligt f.eks. ved at skrue implantatet lidt tilbage/ud/op.Denne handling kan betyde løsning af implantatet eller en ikke helt optimal position,men er ofte uden betydning. Jeg har 7-9-13 ikke selv haft patienter med dine problemer, men jeg kan fortælle at den generelle holdning hos mine europæiske kolleger er at man først forsøger at lette trykket som din tandlæge har gjort. Hvis der herefter ikke sker en tydelig forandring med tiltagende følelsesfornemmelse i løbet af 4-5 dage bør man fjerne implantatet helt for at give plads omkring den beskadigede nerve. Det er surt, men også det sikreste. Når symptomer er væk og følelsen normal er det ikke noget problem at sætte et nyt implantat i.
Der er forskellige "religioner" omkring udboring: den din tandlæge holder sig til med en lidt for kort udboring og pres det sidste stykke og så den hvor man efter nøjagtig udmåling ( og kalkuleret sikkerhedsafstand som kompensation for måleusikkerhed )borer et hul nøjagtig i implantatets længde netop for at undgå kompression af vævet.
Jeg har lært - og bruger den sidste metode; men jeg har ikke noget fagligt belæg for at kritisere den anvendte fremgangsmåde.
Er du i tvivl, så spørg hurtigt igen, symptomer skal vurderes meget nuanceret dagligt og afgørelse om evt. fjernelse tages om ganske få dage.
 
Venlig hilsen Steffen Lund
www.spoergtandlaegen.dk