Centrum Demokraterne og Amalgam


Fra Ritzaus Bureau:
 

Amalgam.

Sundhedsstyrelsen udlagde svensk rapport om amalgam forkert.

Sundhedsstyrelsen har, i følge formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Yvonne Herløv Andersen, udlagt en officiel svensk rapport om amalgam stik modsat den svenske konklusion. Hun er derfor på krigsstien mod brugen af amalgam og ønsker, at det forbydes ved lov at anvende kviksølvholdigt tandsølv til børn og unge samt gravide. Det fremgår af bilagene til et beslutningsforslag fra Centrum Demokraterne om at forbyde brugen af amalgam til ovennævnte personer.
I følge det svenske Forskningsrådsnævn (FRN) var nævnets deltagere enige om, at det ikke kan udelukkes, at der forekommer personer, som lider af dårligt helbred forårsaget af amalgam, men ifølge Sundhedsstyrelsen er det svenske forskningsrådsnævn kommet frem til, at der ingen sundhedsrisiko er ved anvendelsen af amalgam.
"FRNs konklusioner i rapporten fra april 1998 er stort set de samme som alle tidligere rapporter: der er ingen sundhedsrisiko ved anvendelse af amalgam..." hedder det i de danske sundhedsmyndigheders udlægning.
"Det er en mærkelig konklusion. Den svarer ikke til, hvad svenskerne siger, men de tider er forbi hvor en politiker kan forlade sig på Sundhedsstyrelsen. I dag må politikere selv søge informationer og sine eksperter andre steder end i Sundhedsstyrelsen", siger Yvonne Herløv Andersen.
I følge medicinaldirektør i Sundhedsstyrelsen, Jens Kristian Gøtrik, er det Sundhedsstyrelsens opgave at komme med en samlet og afbalanceret faglig rådgivning på baggrund af den viden, der eksisterer og for amalgamen er hovedkonklusionen, at der i en række situationer ikke findes andet materiale, der kan erstatte amalgam. "Hoved konklusionen er, at vi i en række situationer ikke har noget materiale, der kan erstatte amalgam og der er ikke påvist nogen bivirkninger ved brug af amalgam generelt. Det er der ikke videnskabelig dokumentation for. Der er derimod dokumentation for, at der kan være allergiske reaktioner på amalgamfyldninger", siger Jens Kristian Gøtrik.

Han betoner, at den svenske rapport ikke kommer med entydige anbefalinger og at den svenske rapport ikke er den eneste kilde til viden om amalgam. Det emne findes der en stor litteratur om og der kommer hele tiden nyt til, senest eksempelvis en artikel i den svenske Läkartidning, som ikke kunne påvise bivirkninger ved amalgam.-----
 

-----


Spørg Tandlægen ved ikke hvorfor Yvonne Herløv Andersen går ind i debatten om amalgam, men der er vel altid som politiker brug for at profilere sig.
Det er nærliggende at spørge om hvorfor ingen tandlæger, som har undersøgt disse forhold, er spurgt.
Hvorfor er der ingen der har spurgt Sygesikringen, hvorfor der ikke gives tilskud til plastfyldninger i kindtænder og hvordan forholder det sig med praksiskommunerne, der ikke vil betale for andet end amalgamfyldninger i børn og unges kindtænder?
Der er i flere lande også i Danmark patientforeninger mod amalgam - men der er nu også opstået patientforeninger mod brugen af tandplast i forskellige europæiske lande.

Spørg Tandlægen giver medicinaldirektøren ret.
Der er ingen videnskabelige holdepunkter for miskreditering af brugen af amalgam, bortset fra de i følge Fédération Dentaire Internationale meget få tilfælde af allergiske reaktioner.

Kviksølv, som er en del af amalgam, er et grundstof.
Det findes universelt og er hvad enten vi vil eller ej en del af vores hverdag.
Vi mener til gengæld, at den meget omfattende forskningsaktivitet og forskningsmetodik omkring amalgamen, der er foretaget gennem tiden, skal anvendes til at finde et egnet alternativt fyldningsmateriale.
I løbet af nogle årtier kan der måske være tale om fremstilling af en vaccine mod huller i tænderne, så vi helt undgår at fylde carierede tænder.
Indtil da må vi have tillid til vore tandlægers valg af fyldningsmateriale.
 
med venlig hilsen
 Axel
www.spoergtandlaegen.dk