Hej,

Kan I oplyse mig, hvorvidt det kan lade sig gøre at udføre tandregulering
med Invisalign, når jeg har en bro på mine fortænder. Anden fortand i højre
side er kunstig, og er fastgjort med en bro fra første fortand til
hjørnetand.
Anden fortand i venstre side skal rettes, da jeg bider mig selv i læben.

Kan behandling med Invasalign lade sig gøre, og hvad er prisen for dette?

Hilsen
Alice


Kære Alice.
Nå, så mødes vi igen.Hej,
M.h.t., om det kan lade sig gøre med invisalign, når man har bro: Principielt tror jeg nok man kan - men der vil kun være mulighed for små bevægelser i frem-tilbage-planet - d.v.s. enten udad/fremad eller indad mod ganen. Jeg tror ikke, du skal regne med, at man kan flytte broen sideværts (mod højre eller venstre),. Jeg tror også, at hvis man laver behandlingen, vil der skulle slibes betydeligt mere af de øvrige tænder for at skaffe plads - eller endes op med en større tandbue, fordi der jo altså knapt er plads til tænderne på overkæbens tandbue (det er jo derfor, den ene fortand står fremad - fordi der er dårlig plads til den).
Jeg vil gerne undersøge det nærmere, hvis det er det, du vil.
Du skal stadigvæk regne med, at når overkæbens tandbue ændrer form for at kunne få plads til alle tænder - så passer den ikke til underkæbens tandbue, hvorfor du må regne med, at der også skal rettes her. Dog: Hvis alle øvrige tænder i overkæben beslibes meget, kan formændringen muligvis være så ringe, så behandling af underkæben ikke er nødvendig - hvis man kan acceptere en kompromisbehandling.
Prisen:
Afhængigt af antal skinner, der skal til (der anvendes en skinne i 14 dage - så går man over til en ny og så fremdeles) bliver prisen 18.700 - 24.700 kr. for én kæbe; 29.200 - 38.200 for begge kæber.
Heri er ikke medregnet den bøjle, der skal fastholde resultatet.
Jeg tror ikke, du kan få den behandling på Tandlægeskolen - vi har kun få invisalign patienter, og jeg tror ikke nogen af dem har broer.
Behandlingen vil heller ikke umiddelbart være ret meget billigere: På Tandlægeskolen betaler du kun for materialerne - men skolen skal betale det amerikanske firma lige så meget, som jeg f.eks. skal fra min praksis - d.v.s., at der er kun få udgifter til arbejdsløn - men en meget høj pris for "hardwaren", d.v.s skinnerne.
Jeg forstår din forespørgsel på den måde, at du vil være meget ked af at skulle undvære din "brotand" under behandlingen, og det forstår jeg godt - men der kan altså laves en plasttand, der sidder på buen under behandlingen.
Vi kan snakke sammen om det på Tandlægeskolen - eller du kan maile direkte til mig.
Med venlig hilsen
Elisabet Højensgård
www.spoergtandlaegen.dk