Tilskud til tandbehandling for visse stråle- og kemobehandlede kræftpatienter og patienter med Sjøgrens syndrom.

Fra den 1. april 2001 er der ved en ændring af tandplejeloven indført en særlig tilskudsordning for visse stråle- og kemobehandlede kræftpatienter og patienter med Sjøgrens syndrom. For patienter omfattet af ordningen dækker amtskommunen udgifterne til tandpleje, når patientens egenbetaling overstiger 1300 kr. årligt. Tilskudsordningen, der reguleres årligt, er uafhængig af patientens indkomst- og formueforhold.

 

De der kan få særligt tilskud er


Det betyder, at patienten skal tilmeldes ordningen i bopælens amtskommune. Endvidere skal patienten gemme sine tandlægeregninger for at kunne dokumentere egenbetalingen på 1300 kr.
 

Der ydes støtte til tandproteser samt til forebyggende og behandlende tandpleje.
Amtet tager, i forbindelse med at patienten får bevilget tilskud, stilling til hvilke behandlinger tandlægen kan iværksætte uden forhåndsgodkendelse fra amtet.
I de tilfælde, hvor patientens tilskudsbevilling ikke indeholder bestemmelser om forhåndsgodkendelse, må særligt kostbare behandlinger ikke påbegyndes, før amtet har godkendt behandlingsforslaget samt det afgivne behandlingstilbud.

Axel
www.spoergtandlaegen.dk