Der er ingen holdepunkter for at arbejde i en svinestald med højt ammoniak i luften giver dårlige tænder eller fyldninger.

Med venlig hilsen

Axel.
www.spoergtandlaegen.dk