Findes der en metode, f.eks. indtagelse af kultabletter og C-vitamin, der med en vis sikkerhed kan vise om man lider af denne forgiftning. Er 37 år, førtidspensionist pga. hovedpine og ledsmerter og smerter i nakke,kæbe m.m.fl. Har forsøgt mig med næsten alt, herunder bideskinnebehandling hos Thor Troest uden effekt.
Har læst om amalgamfyldninger og deres evt.forgiftning, men må konstatere, at der hersker tandlægefaglig uenighed om emnet.
Da jeg netop fik kronisk hovedpine efter et omfattende tandlægearbejde bestående i fyldninger i 1992/1993 er det svært, når alt andet er udtømt behandlingsmæssigt, ikke at have en mistanke om forgiftning.
Det jeg imidlertidigt ønsker et svar på, er, om det er muligt medikamentielt (kultabl + c- vitamin) at sige noget om denne mulighed
 
 
Med venlig hilsen
 
M K  


Kære M K.

Tak for dit spørgsmål.

Du kan hos din egen læge få foretaget en blodprøve med henblik på kviksølvindholdet i din krop. Den vil sandsynligvis ligge inden for det man i dag regner for acceptabelt, da kviksølv jo findes overalt i miljøet og  dermed i det man spiser.

Skal der være en sammenhæng mellem dine tandfyldninger og dine smerter kan det efter min mening kun være relateret til en evt. allergi  overfor kviksølv.
Tal med din læge om at få lavet en MELISA-TEST.(memory lymphocyte immuno-stimulation assay). Den vil vise om du er overfølsom overfor kviksølv.

World Health Organisation har estimeret en daglig afgivelse af kviksølv fra amalgamfyldninger til mellem 3,8 og 21 mikrogram per dag.
Som diagnostisk test for mikromerkurialisme kan ses anvendt metalkelerende stoffer som f.eks. DMPS (dimerkaptopropan-sulfonat, Dimaval). Herved frigøres i løbet af otte timer efter indgift op til 70% af de perifere depoters kviksølvindhold. En sådan prøve bør derfor ikke benyttes hverken terapeutisk elller diagnostisk, idet den giver for stort belastningsindeks.

Med venlig hilsen

Axel
www.spoergtandlaegen.dk