Hej
 
Jeg vil lige høre om der er noget man kan tage for at forebygge torus mandibularis ?
 
På forhånd mange tak.
 
Ønsker at være anonym.


Hej.

Ved Torus Mandibularis forstås nogle knogleudvækster på indersiden af underkæben, gerne bilateralt.
Flere forklaringer på deres tilstedekomst er søgt, men endnu er ingen etiologisk sammenhæng påvist.
Der er tilsyneladende arvemæssig afhængighed for dannelsen af disse exostoser.
Der er ingen behandling mod dem og da de er godartede og aldrig bliver ondartede, er der kun indikation for
kirurgisk fjernelse, dersom underkæben skal være bærer af en protese, idet deres prominens vil udelukke en
fornuftig protesefremstilling.

Med venlig hilsen
Axel Tulinius
Tandlæge, MPH
www.spoergtandlaegen.dk