Kaere Axel. Min tandlaege lavede en krone i venstre underkaebe og ikke laenge derefter en til lige ved siden af, altsaa yderste kindtand.
 
 Den foerste virkede som om den ikke helt passede, ubehagelig paa en eller anden maade, og da nr to kom paa, var det som om den skulle presses paa plads, og der ikke var plads til dem begge. Der kom ogsaa problemer med varmt og koldt. Efter nogen maaneder var begge taender meget oemme.
 
Tandlaegen sagde at han ikke kunne finde ud af hvad der var galt med dem, og anbefalede udtraekkening af den bageste tand, da han ikke mente den kunne taale at faa en ny krone sat paa, og fordi han ved hvor bange jeg er for at faa noget lavet. Jeg gik med til det, fordi jeg ikke vidste hvad pokker jeg ellers skulle goere.
 
Status nu er at tanden er trukket ud for 5 dage siden, og naboen goer meget ondt - det ligesom presser i den, som noget er skruet haardt sammen om den, og det straaler ned i kaeben (hvis det ikke er efter tandudtrakeningen).
Tanden lige ovenover goer ogsaa ondt nu, og det traekker op i kinden ved siden af naesen.
 
Nu er mine spoergsmaal:
 
Hvorfor kan man ikke se hvad der er galt med tanden, naar kronen er fjernet? (Jeg har laest om de andre maader du beskriver til at undersoege roedderne, men jeg tror ikke min tandlaege kan goere det - kun  roentgen.)
 
Kan stedet hvor en tand er trukket ud blive ved med at goere ondt? ( VEd ikke om det er den tilbageblevne tand der giver flest problemer, eller noget fra udtraekningen.)
 
Kan smerter straale ud andre steder end hvor problemet sidder?
 
Og endelig, men bestemt ikke mindst vigtig: Kan man overhovedet faa en falsk tand i, naar der ikke er taender paa den ene side, og hvor laeng boer man vente efter tandudtraekning?
 
Jeg beklager det er saa langt men jeg er lidt desperat.
Tak for din tid.
 
Linda Kristensen
 
 
 Kære Linda.

Når kronen er fjernet, kan tanden undersøges omhyggeligt ved inspektion, sondering, undersøgelse vha. intraoralt kamera, varme/kuldepåvirkning og evt. solitær bedøvelse af den pågældende tand.
Den endelige diagnose kan være vanskelig, idet tanden, du nævner kan have som regel tre, men også fire kanaler med nerver i. Tanden kan således godt reagere på de forskellige stimuli, den påføres, af en enkelt vital nerve, hvor de andre er nekrotiske (døde) og giver smerteproblemer. Tanden skal i så tilfælde altid rodbehandles.

Der kan i nogle tilfælde opstå en situation efter en tandudtrækning, (og hyppigst i underkæben) med meget kraftige smerter, der stråler ud i tinding og øre, og medfører dårlig smag og ånde,(en alveolitis sicca, eller dry socket).
Det er heller ikke uset, at patienten har vanskeligt ved at vurdere om smerten kommer fra overkæben eller underkæben.
Det drejer sig om smerteerfaring. Hvorfra nøjagtigt stammer smerten?
Hvis du har fået konstateret galdesten af din læge, så ved du næste gang smerten kommer, hvor galdeblæren sidder.
Du kan godt få isat en implantatkrone. Du skal i så tilfælde vente med det, indtil kæbebenet er vokset helt sammen igen, ca. 6 måneder.

Jeg håber det har forklaret lidt, ellers må du vende tilbage.

Med venlig hilsen
Axel Tulinius
Tandlæge, MPH
www.spoergtandlaegen.dk