Jeg har en bekendt. En dame på ca 57 år. Hun har altid været sund og rask og tager ingen medicin. For et år siden knækkede en rodbehandlet tand i undermunden helt ned til tandkødet og hun ønskede den fjenet da hun ikke havde råd til krone. Tnadlægen tog røntgen og sagde at der var ingen betændelse på roden. Hun gik så igang med at fjene den men den sad godt fast("vokset sammen med knoglen") og hun kunne ikke få den ud så en ældre mandlig kollega kom og hev i den og sagde at nu var alt ude. Men en uge efter tog den unge tandlæge røntgen igen og en rodspids var tilbage(tandlægerne slettede regning for tandfjernelse). Den gamle tandlæge sagde man bare kunne lade den være og observere den og kun fjerne den ved problemer. Men 6uger efter blev hun indlagt på hospital med betændele som havde spredt sig til hjerteklapperne. Der blev givet store mængder intravenøs penicillin og operert i hjertet. Inden denne operation i hjertet undesøgte tandlæger på hospitalet tænder og mundhule for betændelse, men de fjernede ikke rodspidsen. Hvorfor ikke? Først nu efter et år er hun endelig rask igen men rodspidsen sidder der endnu. er det tandlægens skyld hun blev syg? Skulle hun have fået penicillin under tandfjenelsen? Tandlægerne som forsøgte at fjerne tanden siger man ikke giver pencillin til sunde og raske personer(som heller ikke tage medicin) ved tandfjenelse,  når der ikke er tegn på betændele. Er det rigtigt? Hvad synes du? Har tandlægen gjort noget forkert ved ikke at give penicillin og er demed skyld i hendes infektion?


Nej, tandlægen har ikke gjort noget  forkert. Der forelå jo ikke nogen indikation for behov for antibiotika, da patienten var sund og rask og uden medicinforbrug.
Hun blev jo også undersøgt af hospitalets tandlæger inden hjerteoperationen, som ikke fandt unormalitet.

Det er rigtigt, at mennesker der lider af hjertesygdomme, skal medicineres forud for tandbehandling, men så skal de være diagnosticeret sygdomsramte og behandlet eller være under behandling for hjertesygdomme.
Det er vel tænkeligt, at patienten længe før tandbehandlingen har lidt af hjerteklapfejl el.lign. uden at være klar over det. Dermed kan det ikke udelukkes at en inficeret rodspids kan være årsagen til betændelse i hjerteklapperne.

Men der bør ikke ordineres Penicillin uden væsentlig grund.

Med venlig hilsen
Axel Tulinius
Tandlæge, MPH