Hej.

Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at vide følgende:

Hvad er plastfyldnings materialet egenlig lavet af?

På forhånd mange tak og tak for en rigtig god hjemmeside.

Med venlig hilsen

Jette

Hej Jette.

Nedenstående kemiske sammensætning er gældende for et af de mest benyttede moderne tandfyldningsmaterialer:

Silan behandlet Zi/Si keramik   65 - 75 %

Bisphenol A                              5 - 15%
                                                                                                                                          
Polyethylenglycoldiether
Dimethacrylat
Diurethan dimethacrylat              5 - 15%

Silanbehandlet Silika                   5 - 10%

Bisphenol A diglycidyl                 1 - 10%
methacrylat
Triethylenglycoldimethacrylat  
(methacrylatsyreestere                    < 5%

Vand                                              < 1%

Med venlig hilsen

Axel
www.spoergtandlaegen.dk