Hej
Jeg er for nyligt blevet behandlet for rod betændelse. Jeg er ikke tilfreds med min behandling og vil gerne have en professionel  vurdering af forløbet, resultatet, samt evt. fremtidig behandling.

Jeg henvendte mig til min tandlæge for regelmæssig tandeftersyn 18.11.2008. Her fik jeg b.la. foretaget en røntgen kontrol, der viste at der var et hul under en plumpe i overmundens venstre side.

Få dage efter – fredag 21.11.2008 – var jeg igen ved tandlægen, da jeg følte en svag smerte i venstre side. Jeg fik banket på mine tænder uden at kunne sige hvorfra  smerten kom. Jeg fik repareret det ved røntgen konstaterede hul, og fik en recept på penicillin og smertestillende tabletter. Allerede lørdag morgen var smerterne virkelig kraftig, men om mandagen var smerterne næsten forsvundet. Samme dag gik jeg til tandlægen for at høre om prognoserne for fremtiden, dvs. efter behandlingen med penicillin. Hun ville lige undersøge mig igen, sagde hun, og efter kort tids undersøgelse meddelte hun mig, at hun ville foretage en rodbehandling, hvilket hun så gjorde. Jeg fik en ny tid 14. dage efter, men i mellemtiden knækkede den ene side, ydersiden på den rodbehandlede tand. Hun fjernede den knækkede side af tanden og meddelte mig, at  bedøvelse og fjernelse af tandstykket var ”på husets regning”.  Da de 14. Dage var gået glædede jeg mig til at komme til at tygge normalt igen, men den knækkede tand er nu kun lavet som en trekant, dvs. fyldt fra tandkød til top, og fyldningen i tanden ved siden af, er slebet så bunden næsten passer med den knækkede tands bund ved tandkødet.

 

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om de røntgenbilleder der blev  taget få dage forinden, ikke var i stand til at vise om tandnerven var død, hvilket der blev meddelt under selve rodbehandlingen. Nu går jeg med to tænder der i venstre undermund, den ene er knækket, og den anden delvis slebet net til tandkødet, hvilket ikke giver en ren tyggeflade og dermed utilfredsstillende. Det mest groteske er at jeg har måtte betale omkring 3.400 kr. for at blive tilføjet dette handikap.

 

Hvad nu ?

L.


Hej.

Hvis tandens nerve er død, nekrotiseret, kan det ikke ses på røntgen. Hvis derimod den nekrotiserede tandnerve (pulpa) har medført betændelse omkring rodspidsen
og dermed givet anledning til resorption af kæbeknoglen, vil det være synligt (men ikke altid lige tydeligt) for det trænede øje.
Når rodbehandlingen kan udføres uden bedøvelse, er det fordi pulpa er nekrotiseret og dermed følelsesløs.
Det, der er sket for dig, er desværre ikke helt ualmindeligt i tandlægepraksis, at den ene side af tanden knækker efter en rodbehandling inden tanden er blevet færdigbehandlet. Det giver et større behandlingsmæssigt problem, idet der nu mangler en væsentlig retentionsmulighed af den planlagte compositfyldning (plast).
Det er derfor god behandling, at undgå sådanne brud ved at dels slibe tanden ud af kontakt med antagonisten og beskytte den med en form for hætte eller/og en midlertidig krone.
Denne skal blive på tanden indtil den afsluttende behandling.
Dette vil forhindre bruddet.

Hvorfor nabotanden er beslebet, forstår jeg ikke.
Prognosen er, efter en vis observationstid, idet ikke alle, måske 20% af rodbehandlinger ikke lykkes, rimelig god, men tanden bør, hvis du vil bevare den, forsynes med en krone med stift

Hvad angår pris er det et spørgsmål mellem din tandlæge og dig.

Med venlig hilsen
Axel Tulinius
Tandlæge, MPH
www.spoergtandlaegen.dk