Information vedrørende kommunal tandplejetilbud og storkommuner.


 

I kommuner med skoletandklinikker, kan børn og unge under 16 år vælge at modtage tandpleje i privat tandlægepraksis i stedet for på skolen. Det er ikke ensbetydende med, at forældrene selv skal betale det hele for barnets tandpleje. Kommunen skal nemlig betale størstedelen af regningen.

Valget gælder det samlede tandplejetilbud, dvs. både almindelig tandpleje og tandregulering. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at børn og unge, der vælger at skifte mellem forskellige behandlingstilbud tidligst kan skifte igen, når der er gået et år.

Ved valg af privat tandlæge skal forældrene give kommunen navnet på den tandlæge, man har valgt som barnets fremtidige tandlæge. Det vil være det klogeste, at kommunen får meddelelsen skriftligt.

Behandlingen i privat tandlægepraksis betales dels ved tilskud fra kommunen, dels gennem forældrenes egenbetaling, som normalt udgør 35% af regningen. - Men det er en betingelse, at kommunen har fået at vide, at barnet har valgt ny tandlæge, før behandlingen påbegyndes hos den nye tandlæge.

På almindeligt dansk betyder det, at børn og unge under 16 år, der bor i kommuner med kommunale tandklinikker, kan vælge at gå til tandlæge hvor de ønsker det og pågældende tandlæge har en aftale med bopælskommunen.

ALTSÅ:

• Kommunen skal have besked om tandlægevalget før en behandling påbegyndes

• Der bliver en egenbetaling på 35%

• Hvis en af barnets forældre er medlem af ”Sygeforsikringen Danmark”, betaler “Danmark” halvdelen (af de 35 %)

• Dvs. de fleste børns forældre kan evt. opleve en egenbetaling på 100 — 200 kr. pr. år, men tal med din og barnets nuværende tandlæge.

 

For unge på 16-17 år er kommunens tilskud uændret 100% - her er ingen egenbetaling.

www.spoergtandlaegen.dk