Omkring 1991 fik jeg som følge af paradentose fjernet en del tænder i såvel over- som undermund, og der blev lavet 2 Unitorer. Som følge af at det efter nogle få år blev nødvendigt at fjerne yderligere nogle tænder, måtte Unitoren i overmunden skiftes. Unitoren i undermunden er blevet udbygget med en enkelt tand, men er ellers den oprindelige fra omkring 1991.
Jeg skiftede tandlæge for ca. 6 år siden, og hun har løbende holdt de resterende tænder under observation, med ”dybdemåling” af tandkødslommerne og røntgenfotografering i forbindelse med mine halvårlige tandeftersyn. Fra jeg startede hos hende har hun været specielt ”bekymret” for en kindtand, som ifølge røntgenbillederne ikke har særlig meget rodfæste, og ligeledes en af hjørnetænderne, som er noget løs. 

Jeg har ingen problemer med tænderne eller proteserne.
  Nu mener tandlægen imidlertid det er tid for fjernelse af bl.a. de omtalte tænder, samt yderligere 3 som også viser svaghedstegn, og derefter fremstilling af en ny protese til undermunden, og udbygning af den eksisterende i overmunden med en enkelt tand. Et af de væsentligste argumenter er, at den betændelsestilstand som hun mener der er ved tænderne, udgør en risiko for bl.a. betændelse på hjerteklapperne mv.
Hos min læge har jeg fået foretaget en blodprøve med henblik på at konstatere om infektionen kan spores i blodet. Alle værdier ligger mellem min ref og max ref; herunder WBC: 5,1 * 10E9/l og CRP: 0,8 mg/l.
På nettet har jeg søgt oplysninger om sammenhængen mellem betændelse ved f.eks. tænder og betændelse på hjerteklapperne. Det bekræftes at hvis man kommer på hospitalet med hjertelidelse relateret til hjerteklapbetændelse eller lignende, så undersøges der umiddelbart for dårlige tandforhold, og i påkommende tilfælde fjernes de dårlige tænder. Som jeg imidlertid læser de forskellige indlæg, så består risikoen for sammenhæng mellem dårlige tænder og hjerteproblemer i det tilfælde hvor hjerteklapperne er medfødt dårlige, er blevet beskadiget og hvis der skal foretages operativt indgreb på hjerteklapperne. Altså hvis man har en hjerteklaplidelse kan dårlige tænder forværre situationen.Omvendt mener jeg så at kunne læse, at eventuel betændelsestilstand ved tænderne ikke er det der skaber hjerteproblemerne. Altså: Jeg har ingen kendt hjertelidelse, og har ikke haft nogen symptomer, blodprøverne indikerer ikke betændelsestilstand og jeg har generelt ingen problemer med tænderne eller proteserne, hvilket tilsammen skaber tvivl hos mig om hvorvidt jeg vil lade tandlægen gennemføre den foreslåede behandling.
Hvad synes du? Er det ”god tone” blandt tandlæger at patienterne søger en 2. opinion vurdering fra en anden tandlæge? Eller findes der andre muligheder for at få en vurdering? Hvordan gør jeg i praksis?

 

På forhånd tak.
Med venlig hilsen 

Leif

Tak for dit gode spørgsmål.
Din opfattelse af årsag/sammenhæng mellem betændelsesfoci og hjerteklaplidelser er rigtig. Hvis du ikke har hjerteproblemer er der ikke indikation for så rigoristisk behandling. Selvfølgelig er det ikke gavnligt for helbredet som helhed at have betændelsestilstande nogen steder i kroppen. Men hvis du i øvrigt fungerer fint, er der ikke grund til de forslåede behandlinger endnu. Det er muligt det kommer senere. Evt. medicinsk behandling af paradentose er også en mulighed.
I tilfælde hvor der er konstateret klaplidelser, er det vigtigt at tandbehandling, der medfører blødning, herunder også tandrensning skal ske under antibiotikadække.

Hvor vidt det er god tone at søge råd hos en anden tandlæge,  det synes jeg du skal ignorere. Det er dig og dine tænder, det drejer sig om. Bliver din tandlæge stødt, er det ikke dit problem. Endelig, hvis du ellers er tryg ved din tandlæge, behøver du jo ikke fortælle det, med mindre den anden tandlæges vurdering afviger stærkt.

Med venlig hilsen
Axel Tulinius
Tandlæge, MPH