Hej!
 
For ca 1 år siden startede jeg på en rodbehandling som skulle ende med en krone.
Da jeg jo godt kunne regne ud at det ville blive en halv dyr affære spurgte jeg til hvad det ville koste. Fik af vide at det ville ligge på en 4-5.ooo kr. Rodbehandlingen betalte jeg så for da den blev afsluttet i december. I juni var jeg så færdig med kronen og da jeg så skulle betale blev det 7.900 kr.
Dette var penge jeg ikke kunne betale på en gang og fik så af vide at hvis jeg skulle have delt regningen op skulle dette være aftalt med tandlægen på forhånd, hvilket jeg ikke vidste. Fik til sidst lov til at dele betalingen op i 3 rater.
Det har overrasket mig meget at jeg ikke har fået nogen info fra min tandlæge, så jeg vil gerne vide hvad jeg kan gøre herfra,
er det normal procedure at man ikke oplyser dette til patienten og det undrer mig at den endelig pris pludselig er 4.000 højere end først oplyst. Selvom jeg har fået delt regningen op i 3 rater, er det stadig mange penge, som jeg faktisk ikke har. Har jeg lov/ret til at få raterne delt ud i flere, da jeg ikke rigtig ellers kan få min økonomi til at hænge sammen.
Dette er min første rodbehandling og krone, så jeg synes at min tandlæge skulle have informeret mig om at jeg ikke bare kunne få lov at dele regningen op. Eller er jeg helt galt på den?
Ser frem til at hører fra jer.
Med venlig hilsen
Janne Holt.

Hej.

Lidt om priser:

Fra Tandlægeoverenskomsten.

Hvis den samlede behandling, inklusive alle nødvendige ydelser, forventes at overstige 2.500 kr. skal tandlægen give et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag.

Prisoverslaget skal tilbydes inden behandling påbegyndes, dog senest på et tidspunkt hvor klienten har en reel mulighed for at afbryde behandlingen uden at udgifterne overstiger 2.500 kr.

Ændres behandlingen og har det væsentlig indflydelse på prisen, skal tandlægen informere om dette og tilbyde et revideret uspecificeret prisoverslag. Informationen skal gives på et tidspunkt, hvor klienten har mulighed for at fravælge den forslåede behandling.

I klinikkens venteværelse og på sundhedsportalen Sundhed.dk skal findes prisliste på klinikkens ydelser.

Hvis priserne angives eksklusive bedøvelse, røntgenbilleder, stifter, opbygning eller andre forventelige ydelser, skal dette tydeligt fremgå af prislisten.


Håber det er svar nok. Hvis du overholder en aftale om længere betalingsperiode, vil jeg tro det er OK.

Med venlig hilsen
Axel Tulinius
Tandlæge MPH
www.spoergtandlaegen.dk